کندوی یک مهندس – مرجع برون سپاری پروژه

انجام پروژه‌های دانشجویی و صنعتی و کسب درآمد

جزئیات پروژه

30,000 تومان قیمت ثابت

 

شبیه‌سازی انتقال حرارت در cavity

درخواست شبیه سازی جریان انتقال حرارت آزاد در یک محفظه دو بعدی بسته با نرم افزار فلوئنت

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×